หน้าแรก 3 สัญญานบ่งบอกว่าคุณไม่ควรเริ่มธุรกิจนั้น ฝูงชนในชายหาด

ฝูงชนในชายหาด

ฝูงชนในชายหาด

ฝูงชนในชายหาด สื่อถึงการทำธุรกิจหรือการแห่ไปทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่เดียวกัน ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น

หญิงสาว ขาดความชอบ