หน้าแรก 3 สัญญานบ่งบอกว่าคุณไม่ควรเริ่มธุรกิจนั้น หญิงสาว ขาดความชอบ

หญิงสาว ขาดความชอบ

ฝูงชนในชายหาด

การขาดความชอบหรือไฟในการทำธุรกิจย่อมทำให้ธุรกิจหรืออาชีพเสริมสามารถเติบโตได้ช้าลงกว่าที่ควรจะเป็น หรือกระทั่งล้มเหลว

ฝูงชนในชายหาด
ใบหน้าที่ว่างเปล่า