หน้าแรก 5 อาชีพเสริมงานฝีมือ รายได้ดี ทำได้จากที่บ้าน ประดิษฐ์สินค้า Handmade

ประดิษฐ์สินค้า Handmade

งานฝีมือ พับกระดาษ

ประดิษฐ์สินค้า Handmade เป็นอีกอาชีพเสริม หรือสินค้าหนึ่งที่ทำรายได้ได้ดีในปัจจุบัน

ตะกร้าสานพลาสติก
ผ้าหลากสี